You are here

Napo för lärare

Napo for teachers

Med hjälp av den alltid lika populära figuren Napo har EU-Osha (Europeiska arbetsmiljöbyrån) tillsammans med Napokonsortiet skapat en serie arbetsmiljölektioner för lärare i syfte att presentera arbetsmiljöfrågor för elever i låg- och mellanstadiet på ett pedagogiskt men samtidigt roligt och fantasifullt sätt genom videofilmer med Napo.

För varje lektion, som kretsar kring en film/scen med Napo, beskrivs inlärningsmålen, och lärarna har olika aktiviteter att välja mellan och ges nödvändiga resurser samt förslag på idéer om hur man bedömer elevernas prestationer. Lektionerna är utformade för att vara flexibla, passa ihop med och förstärka de nuvarande ämnena i läroplanen samt hjälpa lärarna och eleverna.

Lektioner [6]

Napo’s Best Signs for Safety – Danger/Prohibition signs

Napo’s Best Signs for Safety: Danger/Prohibition signs

Förebyggande av olyckor, Säkerhetsskyltar

Napo’s Best Signs for Safety – Mandatory/Rescue signs

Napo’s Best Signs for Safety: Mandatory/Rescue signs

Förebyggande av olyckor, Säkerhetsskyltar

Be Body Wise with Napo – Skin

Be Body Wise with Napo: Skin

Kemikalier, Personlig skyddsutrustning, Skydda huden

Be Body Wise with Napo – Back

Be Body Wise with Napo: Back

Kemikalier, Personlig skyddsutrustning, Skydda huden

Napo’s Hazard Hunter – Identification of risks and hazards

Napo’s Hazard Hunter: Identification of risks and hazards

Förebyggande av olyckor, Riskbedömning

Napo’s Hazard Hunter – Intervention and prevention

Napo’s Hazard Hunter: Intervention and prevention

Förebyggande av olyckor, Riskbedömning