You are here

Tillgänglighetsinfo

Snabbtangenter

Med snabbtangenterna kan du navigera på webbplatsen med hjälp av tangentbordet.

Mer information om snabbtangenter (access keys) hittar du i vägledningen W3C Accessibility Guidelines.

Tillgängliga snabbtangenter

På den här webbplatsen används en uppsättning som i stort överensstämmer med de flesta internationella rekommendationer om snabbtangenter, nämligen

  • 1 – Startsidan
  • 3 – Webbplatsöversikt
  • 4 – Sök
  • 5 – Rättslig information och integritetspolicy
  • 7 – Upphovsrätt
  • 8 – Ändra språk
  • 9 – Kontaktformulär
  • S – Hoppa till innehåll
  • K – Information om snabbtangenter (den här sidan)

Användning av snabbtangenter i olika webbläsare

Webbläsare Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + snabbtangent, Enter Ej tillämpligt
Chrome [Alt] + snabbtangent [Alt] + snabbtangent [Control] [Alt] + snabbtangent
Firefox [Alt] [Shift] + snabbtangent [Alt] [Shift] + snabbtangent [Control] [Alt] + snabbtangent
Safari [Alt] + snabbtangent Ej tillämpligt [Control] [Alt] + snabbtangent
Opera

Opera 15 eller senare: [Alt] + snabbtangent

Opera 12.1 eller äldre: [Shift] [Esc] + snabbtangent