Tillgänglighetsinfo

Snabbtangenter

Med snabbtangenterna kan du navigera på webbplatsen med hjälp av tangentbordet.

Mer information om snabbtangenter (access keys) hittar du i vägledningen W3C Accessibility Guidelines.

Tillgängliga snabbtangenter

På den här webbplatsen används en uppsättning som i stort överensstämmer med de flesta internationella rekommendationer om snabbtangenter, nämligen

 • 0 - Home page
 • 1 - Films
 • 2 - Coming soon
 • 3 - Napo for teachers
 • 4 - Napo in the workplace
 • 5 - The Napo story
 • 6 - Napo and friends
 • 7 - Photo gallery
 • S - Skip to content
 • M - Site map
 • C - Contact us & faqs
 • R - Rights & Permissions
 • K - Access key details (this page)
 • N -Disclaimer
 • L - Change language
 • Q - Search textbox

Användning av snabbtangenter i olika webbläsare

 
Webbläsare Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + snabbtangent, Enter Ej tillämpligt  
Chrome [Alt] + snabbtangent [Alt] + snabbtangent [Control] [Alt] + snabbtangent
Firefox [Alt] [Shift] + snabbtangent [Alt] [Shift] + snabbtangent [Control] [Alt] + snabbtangent
Safari [Alt] + snabbtangent Ej tillämpligt [Control] [Alt] + snabbtangent
Opera

Opera 15 eller senare: [Alt] + snabbtangent

Opera 12.1 eller äldre: [Shift] [Esc] + snabbtangent