You are here

Napo på arbetsplatsen

Napo på arbetsplatsen

Tanken med dessa resurser är att organisationer ska kunna använda Napo-filmerna för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor både hos den egna personalen och personal i distributionskedjan. Organisationer kan använda resurserna för att ge råd i arbetsmiljöfrågor och som underlag för diskussioner om arbetsmiljön. Resurserna lämpar sig även för fortbildningskurser.

Att förstå belastningsbesvär [14]

Positivt läge

Var medveten om din arbetsställning

Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Kontorsarbete, Muskuloskeletala sjukdomar, Ergonomi

Ett steg i rätt riktning

Keep moving at work

Förebyggande åtgärder, Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Beteende, Säkerhetskultur

Erfarenhetsutbyte

Dela yrkeskompetens och erfarenhet

Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Bära last, Tunga laster, Induktion, Arbetsmiljö och ungdomar

Moderna tider

Riskvärdera repetitivt arbete

Kostnad för olyckor, Produktion, Belastning

Söndra och härska

Dela upp tunga laster

Tunga laster, Manuell hantering

Pages