Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Lära med Napo

Tanken med dessa resurser är att organisationer ska kunna använda Napo-filmerna för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor...
Icon Napo for teachers
Med hjälp av den alltid lika populära figuren Napo har EU-Osha (Europeiska arbetsmiljöbyrån) tillsammans med Napokonsortiet...

Napo är en originell idé som utvecklats av en grupp kommunikatörer på arbetsmiljöområdet för att tillgodose behovet av bra informationsprodukter av hög kvalitet på arbetsmiljöområdet. Målsättningen är att övervinna de nationella gränserna och ta upp frågor som rör