Hoppa till huvudinnehåll

Teacher guidance

Portrait of Napo

Det är aldrig för tidigt att introducera elever till grundläggande koncept som för vuxna ingår i begreppet arbetsmiljö.

Napo är en charmig figur som kan hjälpa eleverna att fundera över, förstå och agera i säkerhetsfrågor. För mer information, klicka här: Napo och hans vänner. Det finns ett stort antal filmer med Napo som du kan bekanta dig med och använda i din undervisning.

Några av de grundläggande säkerhetskoncepten som ingår i dessa lektioner är kopplade till den läroplan som redan används. Resursen Napo för lärare innehåller flera utmärkta idéer som kan hjälpa till att föra in säkerhetskoncepten i undervisningen. Den kan användas för en enda lektion eller som en del av ett större projekt. Även om den knyter an till andra ämnen är huvudsyftet att använda de engagerande Napofilmerna för att lära eleverna hur de ska ta hand om sig själva och varandra och känna igen faror.

För varje lektion tillhandahålls en översikt över inlärningsmålen, närmare uppgifter om potentiella aktiviteter och nödvändiga resurser. Under dessa lektioner får eleverna veta hur de gör för att känna igen olika faror som de och deras vänner kan utsättas för, och de kommer att lära sig samarbeta för att omsätta en del av kunskapen i praktiken.

För mer information om grundläggande arbetsmiljöfrågor, se hjälpbladen som finns tillgängliga i resursbiblioteket.