Hoppa till huvudinnehåll

Var medveten om din arbetsställning

Under den här aktiviteten får deltagarna titta på och diskutera en Napo-scen som handlar om hur arbetsrelaterade belastningsbesvär kan utvecklas med tiden på grund av dåliga arbetsställningar och hur enkla åtgärder kan minska problemet innan det är för sent.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • Vilka konsekvenser en dålig arbetsställning kan ha. (at)
 • att följden av en dålig arbetsställning kan bli akut och kronisk smärta i rygg, nacke och handleder (at, c, a)
 • att mindre justeringar av miljön på arbetsplatsen kan minska frekvensen av belastningsbesvär. (at,c,a)
 • hur det går att öka medvetenheten om belastningsbesvär på arbetsplatsen (at)
 • hur man lyssnar på oro för belastningsbesvär som de anställda tar upp (c, a)
 • kostnadsfördelarna med att införa åtgärder för att förebygga belastningsbesvär (c)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för presentation av Napo för att uppmuntra deltagarna att fundera över risken för belastningsbesvär (smärta i rygg, nacke och handleder). Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna:

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at,c,a)
 • Vilka förändringar kan göras av din arbetsmiljö för att minska risken för belastningsbesvär? (at)
 • Hur skulle du göra arbetstagarna delaktiga i besluten (c, a)?
 • Om du börjar uppleva obehag på grund av en dålig arbetsställning på din arbetsplats, hur skulle du ta upp det med din linjechef eller arbetsledare? (at)
 • Hur behåller du öppna kommunikationslinjer till dina team om arbetsmiljöfrågor? (c, a)
 • Hur kan produktiviteten, resultaten och arbetstagarnas livskvalitet förbättras och frånvaron minskas genom bättre arbetsställningar? (at,c,a)
Avslutande frågor
 • Om du såg en liknande situation på din arbetsplats, skulle du våga föreslå förändringar? (at,c,a)
 • Kan du förklara kostnadsfördelen med att en åtgärd för att motverka belastningsbesvär på din arbetsplats? (at, c,a)
Bedömning

Deltagarna kan förklara fördelarna på kort och lång sikt med att förebygga belastningsbesvär på individ- och organisationsnivå (at, c, a)

Resources required