Hoppa till huvudinnehåll

Rapportera tecken på belastningsbesvär i ett tidigt skede

Under den här aktiviteten ser deltagarna Napo-scenen och diskuterar hur arbetsplatsens utformning kan leda till belastningsbesvär och hur viktigt det är att ta upp oro.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • Hur viktigt det är att ta sig tid att identifiera risker för smärta i bland annat handleder, nacke och ländrygg som hänger samman med arbetsplatsens utformning. (at ,c ,a)
 • Hur arbetsstationens utformning kan påverka arbetstagarens hälsa (at, c, a)
 • Hur man kan föreslå förbättringar av arbetsstationens utformning som minskar risken för smärta i handleder, nacke och rygg (at, c, a)
 • Hur viktigt det är att på ett tidigt stadium rapportera symtom och lyssna på arbetstagarnas oro och förslag (at, c, a)
 • Varför de ska tillämpa den kunskapen både på jobbet och på fritiden (at, c, a)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för att presentera Napo och uppmuntra deltagarna att identifiera risken för belastningsbesvär.  Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna:

 Frågor att fundera på:

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at ,c ,a)
 • Vad betyder ordet ergonomi? (at ,c ,a)
 • Känner du igen den här typen av situation från din egen arbetsplats? (at)
 • Hur skulle du ta upp oro, rapportera dina symtom eller föreslå förbättringar av arbetsstationen för att minska risken för belastningsbesvär? (at)
 • Varför tror du att det är viktigt att ta upp oro och symtom så tidigt som möjligt? (at ,c ,a)
 • Hur uppmuntrar du de anställda att ta upp oro, bland annat tidig rapportering av symtom, och föreslå förbättringar av arbetsplatsens utformning? (c, a)
 • Kan du påverka beslutsfattarna att rutinmässigt bedöma arbetsstationer och köpa in utrustning som går att anpassa efter enskilda arbetstagares behov? (c, a)
Avslutande frågor
 • Kan du förklara varför det är viktigt att ta sig tid att identifiera de ergonomiska faror som är förknippade med arbetsstationens utformning? (at ,c ,a)
 • Kan du förklara mervärdet av en teamstrategi för att bedöma ergonomiska faror och välja ut kontrollåtgärder? (at ,c ,a)
Bedömning
 • Deltagarna kan förklara fördelarna på kort och lång sikt med bedömning av ergonomiska risker, både på individ- och organisationsnivå (at, c, a)
Resources required