Hoppa till huvudinnehåll

Dela yrkeskompetens och erfarenhet

Under den här aktiviteten ser och diskuterar deltagarna en Napo-scen som visar faror vid manuell hantering och hur viktigt det är att lyssna på och lära av erfarna kollegor när det gäller säker manuell hantering.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • fördelarna med ett hållbart yrkesliv (at, c, a)
 • hur viktigt det är att lyssna på och lära sig av kollegor (at, c, a)
 • hur viktigt det är att träna på säker manuell hantering för att skydda arbetstagarnas fysiska hälsa (at, c, a)
 • att det kan minska konsekvenserna av dålig manuell hantering både för individen och organisationen att lära av erfarenheter (at, c, a)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för att presentera Napo och uppmuntra deltagarna att identifiera risken för belastningsbesvär. Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna:

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at ,c ,a)
  • Använder du metoder för säker manuell hantering i ditt dagliga arbete och uppmuntrar du dina kollegor att göra likadant? (at ,c ,a)
  • När det kommer nya anställda till din arbetsplats, hur hjälper du dem förstå hur de ska flytta och hantera föremål på ett säkert sätt och utan risker för hälsan? (at)
 • Hur ser du till att alla arbetstagare får träna på att flytta och hantera föremål på ett säkert sätt och utan risker för hälsan? (c, a)
 • När det finns hjälpmedel för hantering som minskar risken för skador, hur ser du till att de används på rätt sätt? (c, a)
 • Vilka möjligheter tror du det öppnar att människor i olika åldrar arbetar tillsammans? (at,c,a)
 • Vilka utmaningar kan uppstå när människor i olika åldrar arbetar tillsammans och hur skulle du övervinna dem? (at ,c ,a)
Avslutande frågor
 • Tycker du att det finns ett värde med mentorverksamhet över generationsgränserna på arbetsplatsen? (c, a)
 • Kan du förklara varför det är viktigt att se till att alla arbetstagare, i synnerhet unga, förstår konsekvenserna på kort, medellång och lång sikt av belastningsbesvär (at, c, a)
Bedömning
 • Deltagarna kan förklara fördelarna med en säker hantering och fördelarna på kort och lång sikt med mentorsverksamhet över generationsgränserna på individ- och organisationsnivå (at, c, a)
Resources required