Hoppa till huvudinnehåll

Dela upp tunga laster

Under den här aktiviteten ser och diskuterar deltagarna en Napo-scen som visar hur lastens egenskaper kan ha betydelse för hur manuella hanteringsuppgifter påverkar kroppen och hur lasten kan ändras för att göra arbetet säkrare.

Vägledning för kontaktpersoner
Behöver du hjälp med att organisera en utbildning på din arbetsplats?

Aktivitet

Learning Objectives

Deltagarna förstår:

 • Hur viktigt det är att ta sig tid att identifiera faror i samband med en viss arbetsuppgift som kräver manuell hantering (at, c, a)
 • Hur en lasts vikt, storlek, form och läge kan ha betydelse för hur manuell hantering påverkar kroppen (at, c, a)
 • Hur man kan föreslå förbättringar av arbetsrutinerna som minskar risken för smärta i nacke, handleder, axlar och rygg (at, c, a)
 • Varför man som arbetstagare ska tillämpa den kunskapen på alla arbetsuppgifter som innebär att förflytta och hantera, både på jobbet och på fritiden (at, c, a)

chefer (c) arbetsledare (a) och arbetstagare (at)

Aktiviteter

Ger underlag för att presentera Napo och uppmuntra deltagarna att identifiera risken för belastningsbesvär. Ger underlag som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av de rekommenderade frågorna.

Frågor att fundera på:

 • Vilka arbetsmiljöfrågor väcker filmen? Kan du föreslå några lösningar? (at ,c ,a)
 • Känner du igen den här typen av arbetsuppgift från din egen arbetsmiljö? (at)
 • Hur skulle du ta upp oro och föreslå förbättringar av arbetsuppgiften för att minska riskerna för belastningsbesvär? (at)
 • Hur uppmuntrar du arbetstagarna att ta upp oro och föreslå förbättringar av manuella hanteringsuppgifter? (c, a)
 • Kan du påverka leverantörerna så att de levererar material med vikt och tyngdpunkt tydligt angivna på förpackningen? (c, a)
 • Kan du påverka hur material levereras och lagras vid användningspunkten för att minska risken för belastningsbesvär? (c, a)
Avslutande frågor
 • Kan du förklara varför det är viktigt att ta sig tid att identifiera faror som är förknippade med manuell hantering? (at ,c ,a)
 • Kan du förklara mervärdet med en teamstrategi för att bedöma manuella hanteringsuppgifter och val av kontrollåtgärder (at, c, a)
Bedömning
 • Deltagarna kan förklara fördelarna på kort och lång sikt med att bedöma och kontrollera risker med manuell hantering på individ- och organisationsnivå (at, c, a)
Resources required