Hoppa till huvudinnehåll

Äventyren med Napo

Categories
Förebyggande av olyckor

Filmen behandlar vanliga risker på arbetsplatsen och är idealisk för dem som har liten eller ingen erfarenhet av arbete. Den poängterar nödvändigheten av riskmedvetande och arbete under säkra former samt vikten av utbildning. Filmen kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, men är särskilt relevant för unga människor under utbildning eller i praktik. Syftet är att öka medvetenheten om grundläggande risker och att uppmuntra anställda att reflektera kring olyckor och fundera på hur de kan undvikas. Filmen innehåller nio missöden som vart och ett illustrerar en enskild eller kollektiv risk i ett företag. Filmen understryker vikten av korrekt skyltning angående risker, förståelse av varningsetiketter, säkerhet på väg till och från arbetsplatsen, användning av lämplig personlig skyddsutrustning, att inte ta risker, användning av korrekt och lämpligt emballage, hur viktigt det är att inte ta genvägar och hur viktigt det är att arbetsutrustning sköts av personal som fått adekvat utbildning.