Hoppa till huvudinnehåll

Bästa skyltar

Categories
Säkerhetsskyltar
Förebyggande av olyckor

Den första Napo-filmen ger en introduktion till skyltning och symboler om hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Den ger nyttig vägledning åt nyanställda och friskar upp andra arbetstagares minne. Filmen ger exempel på en rad olika situationer där säkerhetsskyltar är viktiga på en arbetsplats. Filmen kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, men är särskilt relevant för unga människor under utbildning eller i praktik.

Syftet är att informera tittarna om olika säkerhetsskyltar som förekommer på arbetsplatser, att visa hur viktigt det är att man respekterar skyltarna och lär sig att tolka deras innebörd beroende på form och färg. Filmen består av tretton sketcher. Varje sketch handlar om en arbetssituation där Napo konfronteras med skyltar som får liv och lär honom vad de står för och hur viktigt det är med säkerhet. De olika sekvenserna visar vad som händer om skyltarna inte följs, och illustrerar de tekniska och organisatoriska hinder som kan finnas för att skyltarna ska fungera effektivt.