Hoppa till huvudinnehåll

Napo i … Mot en hälsosam framtid

Categories
Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö
Muskuloskeletala sjukdomar
Buller

Europas arbetskraft åldras. 2030 förväntas andelen arbetstagare över 55 år, utgöra 30% eller mer av den totala arbetskraften i många EU-länder. Detta utgör en utmaning för såväl arbetstagare och arbetsgivare som för hela arbetslivet. I ”Napo i … tillbaks till en hälsosam framtid” ser vi vår välbekanta hjälte, göra en resa i tiden i jakten på de viktigaste framgångsfaktorerna för ett hållbart arbetsliv. Berättelsen illustrerar vikten av att hantera risker fortlöpande, vikten av att ha en policy på plats för rehabilitering och att bemöta åldersdiskriminering när helst den uppträder. Syftet med filmen är att illustrera viktiga frågor, att uppmana till diskussioner och att främja hälsosammare och produktivare arbetsplatser, när dessa antar utmaningen med en åldrande arbetskraft.