Hoppa till huvudinnehåll

Napo i håll rent på arbetsplatsen

Categories
Lokalvårdare
Förebyggande av olyckor
Halkning, snubbling och fall
Manuell hantering

Den här filmen visar hälso- och säkerhetsriskerna för dem som arbetar i städ- och byggbranschen, bl.a. halkolyckor, snubbelolyckor, manuell hantering och ensamarbete. Målgruppen är städfirmor och entreprenörer men filmen kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, särskilt unga människor under utbildning eller i praktik. Syftet är att göra folk uppmärksamma på vanligt förekommande risker i samband med städarbete, och möjligheterna att lägga fram idéer till förebyggande åtgärder. Vissa gånger tar Napo ansvar och andra gånger tar han risker. Med Nanette, kollegan, chefen och kunderna, ställs han inför risker av olika slag. Situationerna ger tillfälle till samtal om organisationen och planeringen av arbetet, säkerhetsskyltar, användning av stegar och trappstegar, problem kring manuell hantering, samarbete och spridning av information.