Hoppa till huvudinnehåll

Napo i ... damm på arbetsplatsen

Categories
Damm
Farliga ämnen
Maskinerier
Personlig skyddsutrustning

Damm är ett potentiellt problem på arbetsplatsen på två olika men betydande sätt: det kan orsaka andningsbesvär och dammexplosioner. Dammets skadeverkningar kan variera alltifrån hudirritation till lungcancer beroende på dammets sammansättning och typen och omfattningen av exponeringen.

Filmen ”Napo i… damm på arbetsplatsen” illustrerar några av de många situationer och ämnen som ger upphov till damm och visar hur viktigt det är att hantera exponeringen för damm på arbetsplatsen för att undvika hälsoproblem. Filmen slutar med en smäll, en dammexplosion, dvs. en snabb förbränning av fina partiklar som svävar i luften. Detta sker ofta, men inte alltid, i ett slutet utrymme.