Hoppa till huvudinnehåll

Napo i...brandlarm!

Categories
Brand och explosion
Nödvägar
Förfarande i nödsituationer

Den här filmen illustrerar brand- och explosionsrisker på arbetsplatsen, och vilka åtgärder som kan genomföras för att minska riskerna. En grundläggande förutsättning för att hantera dessa risker är att en stabil rutin för riskbedömning finns på plats. För att en brand ska utbryta eller en explosion inträffa krävs dessa tre beståndsdelar: ett brandfarligt ämne (bränsle), luft (syre) och en andtändningskälla (värme).

Målgruppen för filmen är i första hand anställda på industrier och/eller arbeten där risken för bränder och explosioner är störst.