Hoppa till huvudinnehåll

Napo i…de dolda farorna

Categories
Farliga ämnen
Cancer
Arbetsrelaterade sjukdomar
Work environment

Kampen mot cancer har hög prioritet i EU’s arbetsmiljöstrategi 2021-2027. Den här Napo-filmen är gjord för att öka kunskapen om arbetsrelaterad cancer, och hur den kan förebyggas. Fokus ligger på ”process-generade cancerframkallande ämnen” som frigörs eller uppstår i en arbetsprocess. Dessa ämnen behöver uppmärksammas extra eftersom de inte är märkta eller det inte finns några informationsblad eller säkerhetsföreskrifter om dem.

En stor andel av arbetstagare i EU kan vara utsatta för process-genererade föroreningar, till exempel i dieselavgaser, kvartsdamm, damm från lövträ och svetsrök.

Typiska yrken där exponeringen för cancerframkallande ämnen är hög inkluderar byggnadsarbetare, chaufförer, mekaniker, träarbetare, målare och svetsare.

Många arbetare är inte medvetna om att dessa ämnen kan orsaka cancer…det behöver förändras!