You are here

Back to Films

Napo i... Jag är en kommmitmensch

Publication date: 
2018
Napo i... Jag är en kommmitmensch

Napo har varit en central figur inom arbetsmiljöområdet i över 20 år. På sitt komiska sätt väcker han nyfikenhet och ökar medvetenheten om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna. Så snart Napo hörde talas om den nya kampanjen för förebyggande ville han delta aktivt och bli en kommmitmensch. Därför har vi valt ut ett antal avsnitt från tidigare Napo-filmer, om de sex verksamhetsområden som ingår i kampanjen ”kommmitmensch”. Napo är en kommmitmensch eftersom han har förstått att hälsa och säkerhet i arbetet alltid bör spela en viktig roll i vårt dagliga arbete.

Kort översikt över DGUV:s nya kampanj om förebyggande kultur