Hoppa till huvudinnehåll

Napo i … farliga situationer

Categories
Förebyggande av olyckor

I dag är det svårt att föreställa sig ett liv utan elektricitet, men det är viktigt att komma ihåg att allt som är strömförande måste hanteras med respekt – annars kan elektricitet skada både människor och miljö eller till och med leda till döden. Det finns en rad enkla försiktighetsåtgärder som påtagligt minskar risken för elrelaterade skador när man arbetar med eller i närheten av elektricitet. Filmen ”Napo i … farliga situationer” tar upp några av riskerna för elolyckor. I de kortare inslagen ställs Napo inför elektriska faror av olika slag, medan de längre delarna handlar om arbetsorganisation och arbetsrelationer. Varje gång det råder fara för en elolycka i filmen visas en trubbig blå ”elsmiley”. Filmen har tagits fram för att belysa några av riskerna, utgöra underlag för diskussion och leda till säkrare arbetsmetoder.