Hoppa till huvudinnehåll

Napo i lätta på lasten!

Categories
Muskuloskeletala sjukdomar
Ergonomi
Hantering av last

Belastningsskador är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa och drabbar miljontals arbetstagare. Vid någon tidpunkt i livet lider så många som 90 % av alla människor av ryggont, besvär i nacke, axlar, armar och händer eller förslitningsskador.

I ”Lätta på lasten” tar man ett helhetsgrepp om problemet med belastningsskador och understryker att man måste se till ”den totala belastningen på kroppen”, vilket innefattar alla typer av påfrestning och ansträngning, miljöfaktorer som kyla, arbetstakt samt den last som ska flyttas.

Filmen visar Napo när han konfronteras med olika arbetssituationer. Den passar att visas för alla arbetstagare, även invandrare och tillfälligt anställda. Filmen består av elva scener som belyser typiska situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.