Hoppa till huvudinnehåll

Napo i lätta på lasten! – 2021

Categories
Muskuloskeletala sjukdomar
Hantering av last
Jobbrotation
Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa, trots stora ansträngningar att förhindra att de uppstår. Ryggvärk och smärta i övre extremiteter är bland de absolut vanligaste besvären. 

Tre av fyra identifierade risker är: 

  • repetitiva hand- eller armrörelser

  • långvarigt sittande

  • personförflyttningar eller tunga lyft

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är inte bara ett problem för enskilda arbetstagare, utan också för företag och samhälle i stort, eftersom de är en utav de vanligaste orsakerna till funktionshinder, sjukfrånvaro och till att personer får sjuk- och aktivitetsersättning.

Den här serien av korta filmer med Napo visar olika arbetssituationer och är anpassad för alla arbetstagare.