Hoppa till huvudinnehåll

Napo i... skydda huden

Categories
Skydda huden
Kemikalier
Personlig skyddsutrustning

Denna film upplyser om farorna med att exponera huden för skadliga (och ibland inte så skadliga) ämnen, de situationer där exponering sker och vad man kan göra för att undvika riskerna, skydda huden och förhindra skador. Napo upptäcker många olika situationer där exponering för kemikalier och andra ämnen kan orsaka hudproblem. Han lär sig om hudens fantastiska egenskaper och klär av sig naken för att visa publiken: ‘Allt du alltid velat veta om... din hud’. Han ringar in åtgärder för att förebygga problem och har tre viktiga budskap: Undvik – Skydda – Kontrollera.

Man kan undvika eller minimera kontakten med kemikalier genom avlägsnande - att använda sig av en mekanisk i stället för kemisk metod; genom ersättning - att använda sig av ett säkrare alternativ, samt genom säkert arbetsavstånd - att använda sig av verktyg i stället för att hantera kemikalierna direkt. Även om personlig skyddsutrustning är utformad för att skydda huden påminner Napo oss om vikten av att ta hand om huden genom att snabbt ta bort förorenande ämnen, tvätta huden ordentligt, torka huden noggrant och använda hudkräm regelbundet.

Slutligen rekommenderar Napo att regelbundet leta efter tidiga tecken på hudproblem.