Hoppa till huvudinnehåll

Napo i riskfylld verksamhet

Categories
Riskbedömning
Förebyggande av olyckor

Riskbedömning är temat för Europeiska arbetsmiljöveckans kampanj 2008/2009. ”Riskfylld verksamhet” handlar om faror och risker i arbetslivet samt behovet av att bedöma risker och använda sig av resultaten för att göra arbetsplatserna säkrare och hälsosammare. I filmen tittar vi på faror och några av de vanligaste riskerna i arbetslivet samt behovet av att ”stanna upp, tänka och handla” för att minska antalet arbetsplatsolyckor och förekomsten av ohälsa i arbetslivet. Filmen är tänkt att användas som utbildningsmaterial när riskbedömningen och begreppen fara och risk presenteras för arbetstagarna.