You are here

Back to Films

Napo- på väg mot säker transport

Publication date: 
2017
Napo- på väg mot säker transport

I denna film studerar Napo en del av de problem som professionella förare möter när de arbetar, och påtalar vikten av en god planering innan resan börjar. Viktiga frågor i filmen är backning, säkra vägar, bra underhåll, förberedelser för kallt väder samt alternativ till att köra såsom att åka kollektivt eller att använda videokonferens.