Hoppa till huvudinnehåll

Napo i... säkert underhållsarbete

Categories
Underhåll
Förebyggande av olyckor

PDåliga underhållsnormer är en stor orsak till olyckor och yrkessjukdomar. Det sker många olyckor vid underhållsarbeten eller på grund av att underhållsarbetena görs bristfälligt eller inte görs alls.

Denna film visar Napo i en rad olika situationer. Ibland är han underhållsarbetaren, ibland är han en anställd. Vi ser hur viktigt det är med avskiljningar eller avspärrningar när underhållsarbeten utförs på maskiner. Vi ser problemen med dolda faror, arbete i begränsade utrymmen och hur viktigt det är att den person som utför underhållsarbetet är behörig, särskilt när det är fråga om kontroll och provning.


Filmen passar för alla sektorer och för anställda på alla nivåer. Den är tänkt att främja god arbetsmiljöpraxis och fäster uppmärksamheten på vikten av säkert underhållsarbete.