Hoppa till huvudinnehåll

Napo på byggplatsen

Categories
Bygg- och anläggningsarbeten
Förebyggande av olyckor
Riskbedömning

Napo arbetar på en byggarbetsplats och filmen visar några av de vanliga farorna och riskerna på arbetsplatsen. Som anställd råkar Napo ut för många farliga situationer men han lyckas överleva alla prövningar. Filmen är gjord för bygg- och anläggningsarbetare, men kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, särskilt unga människor under utbildning eller i praktik. Målet är att öka medvetenheten om de vanligaste riskerna på en byggarbetsplats och att stimulera till eftertanke angående lämpliga förebyggande åtgärder. I inledningen presenteras de olika karaktärerna, Napo som byggarbetare, en kollega, chefen och arkitekten. Olika risksituationer illustreras i sju korta berättelser. Fallskydd, fall från höjd, hinderbana, ryggont, organisation av transportvägar, hygien och säkerhet på arbetsplatsen.