You are here

Back to Films

Napo i… Stoppa pandemin

Publication date: 
2020
Napo i… Stoppa pandemin

Coronapandemin har lett till allvarliga konsekvenser på arbetsplatser, för arbetstagare och för företag. Napo vill hjälpa till, men han hinner inte med att informera om alla förebyggande åtgärder man kan vidta i en kort film. Därför har han valt att fokusera på en av de vanligaste riskerna – kontaktsmitta via händer. Napo visar på sitt typiska sätt hur spridningen går till och hur man kan minska risken för att det händer.