Hoppa till huvudinnehåll

Napo i: när stressen slår till

Categories
Psykosociala risker och stress

Stress på arbetet står för en stor del av alla förlorade arbetsdagar, och antalet människor med stressrelaterade besvär ökar.

På sitt traditionella humoristiska sätt visar Napo på några av orsakerna till stress på arbetsplatsen. Det är bland annat för höga krav, dålig kontroll, ständig press, oacceptabelt beteende, brist på respekt, förändringar, dålig planering samt motstridiga anvisningar som leder till misstag, trötthet, utbrändhet, överansträngning och dåliga resultat.

Psykosociala risker på arbetsplatsen går att hantera. När de hanteras blir arbetstagarnas välbefinnande och företagens resultat bättre. Det som krävs är förebyggande arbete. Filmen är utformad med tanke på alla arbetsmiljöer. Den ska öppna upp för diskussioner om några av de svåraste problemen som arbetstagare, chefer och arbetsledare står inför.