Hoppa till huvudinnehåll

Napo på... hög höjd

Categories
Arbete på höjd
Accident prevention
Halkning, snubbling och fall
Personlig skyddsutrustning

Höghöjdsarbete är en högrisk aktivitet. Fall är den vanligaste orsaken till att personer skadar sig eller omkommer inom byggsektorn och det är inte bara offren och deras familjer som tar skada eller lider vid dessa olyckor.

Arbetsgivare och eventuella underleverantörer har skyldighet att se till att det finns tillräckliga skyddsanordningar på arbetsplatsen, göra riskbedömningar, informera, utbilda och sedan kontrollera att allt detta genomförs. Arbetstagarens skyldighet är att följa de lagar och regler som finns för att undvika att utsätta sig och sina kollegor för risker.

Den här filmen visar vanliga situationer som kan förekomma vid arbete på hög höjd. Det finns även andra filmer med Napo som handlar om denna sektor.