Hoppa till huvudinnehåll

Risker i samband med farliga ämnen

Categories
Farliga ämnen
Farliga ämnen
Kemikalier
Skyltar och etiketter

Napo dyker upp i en rad korta sketcher som handlar om arbete med kemikalier, bl.a. irriterande, brandfarliga, frätande, giftiga eller miljöfarliga kemikalier. Efter varje sketch kommer en kort sekvens som visar hur man förebygger olyckor genom säkra arbetsmetoder. Filmen kan användas inom alla sektorer och visas för anställda på alla nivåer, men är särskilt relevant för unga människor under utbildning eller i praktik. Syftet är att rikta uppmärksamhet på hur viktigt det är med märkning av kemiska produkter. Napo konfronteras med användning av kemiska ämnen. I sex sekvenser illustreras först hur man kan göra fel och vilka allvarliga konsekvenser det kan få, sedan visas det rätta sättet som innebär att man följer säkerhetsinstruktionerna. Filmen behandlar sex av de nio säkerhetssymbolerna och tar kortfattat upp riskerna med explosiva ämnen.