You are here

Back to Films

Wo ist mein Kopf (Napo i... ”Bäst att ha huvudet på skaft”)

Publication date: 
2010
Wo ist mein Kopf (Napo i... ”Bäst att ha huvudet på skaft”)

I den här korta filmen stödjer Napo kampanjen ”Bort med riskerna” (Risiko raus!), som lyfter fram hur viktigt det är med säker körning och säkerhet vid transporter. Filmen visar hur ett oförsiktigt och tanklöst beteende snabbt kan leda till arbetsplatsolyckor.

Videon producerades av Via Storia 2010 för DGUV