You are here

Report signs of MSDs early

Back to Napo in the workplace

Report signs of MSDs early

In this activity participants view the Napo scene and discuss how workstation design can lead to musculoskeletal disorders, and the importance of raising concerns.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky