You are here

Customise your workstation

Back to Napo in the workplace

Customise your workstation

This Napo scene shows the importance of taking account of individual characteristics within the workplace and being able to modify workstations to meet the needs of individual workers. The activity encourages participants to discuss this and issues such as making improvised changes.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky