You are here

Take a break

Zpět k Napo na pracovišti

Take a break

This Napo scene looks at issues related to sitting in the same posture or being inactive. The activity encourages participants to discuss issues related to prolonged periods of sitting and steps that can be taken to avoid it.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky