You are here

Keep moving at work

Back to Napo in the workplace

Keep moving at work

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at the benefits of keeping active at work and how this can be achieved.

Facilitator guidance

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Activity

Cíle výuky

Činnosti

Concluding questions

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky