You are here

Keep moving at work

Zpět k Napo na pracovišti

Keep moving at work

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at the benefits of keeping active at work and how this can be achieved.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky