Παραμείνετε σε κίνηση στον χώρο εργασίας

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζονται τα οφέλη από τη διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας κατά την εργασία και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • ότι είναι σημαντικό για την υγεία τους να κινούνται (ε)
 • ότι η απουσία άσκησης μπορεί να έχει επιπτώσεις στη σωματική υγεία (ε,δ,π)
 • ότι η ένταξη της άσκησης στο ωράριο εργασίας έχει οφέλη για την υγεία (ε,δ,π)
 • τα οφέλη που προκύπτουν για τα άτομα και τους οργανισμούς από τη διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και από την προτροπή και την παροχή ευκαιριών για σωματική δραστηριοποίηση στους εργαζομένους (δ)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ. Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Αναγνωρίζετε τις επιπτώσεις της έλλειψης άσκησης στους χαρακτήρες; Πώς θα κάνατε μια συζήτηση με τους συναδέλφους σας σχετικά με τη χρήση της σκάλας ή οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία άσκησης; (ε)
 • Ποιες ευκαιρίες έχετε να εντάξετε την άσκηση στο ωράριο εργασίας σας; (ε,δ,π)
 • Πώς θα μπορούσε ο χώρος εργασίας σας να σας βοηθήσει να κινείστε περισσότερο; (ε)
 • Πώς ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να ασκούνται, π.χ. να χρησιμοποιούν τη σκάλα αντί για το ασανσέρ, να κάνουν μικρά διαλείμματα για να κινηθούν, να συμμετέχουν σε ασκήσεις με διατάσεις στον χώρο εργασίας; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε στους συναδέλφους σας τα οφέλη της τακτικής άσκησης για την υγεία; (ε)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε τη σχέση κόστους-οφέλους από την ένταξη καθημερινής άσκησης στον χώρο εργασίας σας; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από τη διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό