Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μοιραστείτε ικανότητες και εμπειρία

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζονται οι κίνδυνοι της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων και η σημασία του να ακούν και να μαθαίνουν τεχνικές ασφαλούς χειρωνακτικής διακίνησης από πεπειραμένους συναδέλφους.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • τα οφέλη μιας βιώσιμης εργασιακής ζωής (ε,δ,π)
 • ότι είναι σημαντικό να ακούν και να μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους (ε,δ,π)
 • τη σημασία της εκπαίδευσης στην ασφαλή χειρωνακτική διακίνηση φορτίων για την προστασία της φυσικής κατάστασης του εργαζομένου (ε,δ,π)
 • ότι μαθαίνοντας από την εμπειρία μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακατάλληλης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ. Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
  • Εφαρμόζετε τεχνικές ασφαλούς χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων στην καθημερινότητά σας και προτρέπετε τους συναδέλφους σας να κάνουν το ίδιο; (ε,δ,π)
  • Τι υποστήριξη παρέχετε στους νέους εργαζομένους που εντάσσονται στο εργασιακό περιβάλλον σας ώστε να μετακινούν και να χειρίζονται αντικείμενα με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους; (ε)
 • Πώς διασφαλίζετε την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στην ασφαλή μετακίνηση και τον χειρισμό αντικειμένων, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους; (δ,π)
 • Όταν παρέχεται βοηθητικός εξοπλισμός διακίνησης για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών, πώς διασφαλίζετε τη σωστή χρήση του; (δ,π)
 • Τι ευκαιρίες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τη συνεργασία ατόμων διαφορετικών ηλικιών; (ε,δ,π)
 • Τι προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τη συνεργασία ατόμων διαφορετικών ηλικιών και πώς θα τα ξεπερνούσατε; (ε,δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Αναγνωρίζετε την αξία της διαγενεακής καθοδήγησης στο εργασιακό περιβάλλον σας; (δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι να κατανοούν όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΜΣΠ; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα οφέλη της ασφαλούς διακίνησης, καθώς και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της διαγενεακής καθοδήγησης σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό