Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αφήστε τη βαριά δουλειά στις μηχανές

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζεται η χρήση βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού για την ασφαλή μετακίνηση φορτίων.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • ότι είναι σημαντικό να αφιερώνουν χρόνο για την εκτίμηση ενός φορτίου και να αποφεύγουν τη χειρωνακτική διακίνηση αντικειμένων (ε,δ,π)
 • αφού εκτιμήσουν ένα φορτίο, πώς να επιλέξουν τον σωστό βοηθητικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την ασφαλή μετακίνησή του (ε,δ,π)
 • τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς των συμπτωμάτων (ε,δ,π)
 • γιατί θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να εφαρμόζονται τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ.  Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

Ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Αναγνωρίζετε παρόμοια κατάσταση στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον; (ε)
 • Όταν εγκαινιάζεται η χρήση βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργασιακό περιβάλλον, ποια ζητήματα θα πρέπει να εξετάζονται; (ε,δ,π)
 • Πώς προτρέπετε τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τον παρεχόμενο βοηθητικό μηχανολογικό εξοπλισμό; (δ,π)
 • Πώς διασφαλίζετε ότι ο οργανισμός σας εξετάζει τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία της μηχανικής διακίνησης και την υλοποίησή τους στον χώρο εργασίας; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνετε χρόνο για να προσδιορίζετε τους κινδύνους που συνδέονται με τη διακίνηση φορτίων; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε την προστιθέμενη αξία της ομαδικής προσέγγισης στην εκτίμηση των φορτίων και στην επιλογή μέτρων ελέγχου; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της χρήσης βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό