You are here

õppevahendid õpetajatele

Portrait of Napo

Kasutades populaarset tegelaskuju Napot on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) koostöös Napo konsortsiumiga töötanud välja terve hulgatöötervishoiu ja tööohutuse õppevahendite komplekte õpetajatele, ettutvustada algkooli lastele tervise ja ohutuse teemasid harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo videoklippide ja loovtegevuste abil.

Igas õppekomplektis on kirjas põhisõnumid ja õpieesmärgid, soovituslike tegevuste ja vajalike materjalide üksikasjalik kirjeldus ning näitlik tunnikava, mida saab kergesti lõimida tüüpilisse 40-minutilisse koolitundi.

Abivahendite komplektides on soovituslikud tunnikavad, mille abil õpetada 7-11aastastele lastele tervise ja ohutuse tähtsust. Need informatiivsed õppevahendid sisaldavad põhjalikke juhendeid, tegevussoovitusi ja allalaaditavaid materjale, et varustada õpetajad ja haridustöötajad abivahendite ja juhistega tööohutuse ja töötervishoiu sõnumite lülitamiseks olemasolevatesse õppekavadesse. Paindliku sisuga tunnid on koostatud nii, et need sobiksid olemasoleva õppekava õppeainetega, tugevdades ja toetades nende õpetamist. Need õppeained on:

  • tervise- ja ühiskonnaõpetus
  • loodusteadus
  • liiklusohutus
  • keeleõpe
  • loovained

Õppetunnid

Sihtrühma vanus9–11aastased
Napo in hazard's hunter

Järgmised tööohutuse ja -tervishoiu õppevahendite komplektid on koostatud lastele vanuses üheksa kuni üksteist aastat. Üheksa-aastaselt jõuavad lapsed üliolulisse arenguetappi, mil nad peaksid suutma teha koostööd rühmades, alustama iseseisva töö õppimist ja toimetulekut mitmeetapiliste projektidega ning tutvuma teadusliku mõtlemisviisi ja faktidega. Riskiennetuse järkjärguline tutvustamine annab neile põhioskused ja teadmised, mis kaitsevad neid terve elu vältel.

Sihtrühma vanus7–9aastased
Napo in be body wise

Järgmised tööohutuse ja -tervishoiu õppevahendite komplektid on koostatud lastele vanuses seitse kuni üheksa aastat. Selles vanuses teevad lapsed esimesi samme abstraktse mõtlemise suunas, hakkab arenema argumenteerimisoskus ning tekib võime õppida lisaks vaatlusele ka keele ja loogika kaudu. Sellises vanuses on ohutuse ja tervise valdkonnaga tutvumine ohutute ja tervislike harjumuste kujundamise seisukohalt ülimalt oluline.