Neaizmirstiet par smagumu celšanas palīgierīcēm!

Šajā Napo epizodē ir parādīts, cik liela nozīme smagumu celšanā un pārvietošanā ir to pareizai satveršanai. Šīs aktivitātes laikā dalībnieki tiek mudināti cita starpā apspriest smagumu pareizu satveršanu un citus faktorus, kas attiecas uz drošu manuālu celšanu, kā arī paust bažas un ierosināt uzlabojumus.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • Cik svarīgi ir izmantot pareizus kravas satveršanas paņēmienus smagumu celšanas un pārvietošanas laikā. (d, v, u)
 • Ja novērtēšana ir parādījusi, ka manuāla pieeja kravas celšanai un pārvietošanai — kādi vēl faktori (papildus pareizai satveršanai) ir jāņem vērā, lai izvairītos no traumām? (d, v, u)
 • To, cik svarīgi ir ziņot par agrīniem simptomiem. (d, v, u)
 • Kāpēc viņiem šīs zināšanas būtu jāpielieto gan darbā, gan ārpus tā. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību.   Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

Jautājumi, kas jāapsver

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai atpazīstat šā veida situāciju savā darbavietā? (d)
 • Ka jūs paustu bažas un ierosinātu uzlabojumus par šo darba praksi, lai samazinātu BKAS riskus? (d)
 • Kāpēc izsniegto individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, cimdu, lietošana ir svarīga šāda veida manuālajai smagumu celšanas darbībai? (d)
 • Kā jūs nodrošināt, lai kravām būtu piemēroti turekļi, kas ļautu darbiniekiem tās pienācīgi satvert? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat izskaidrot, cik svarīgi ir veltīt laiku tam, lai identificētu apdraudējumus, kas saistīti ar pārvietojamo objektu nepietiekamu satveršanu? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot, kāda ir pievienotā vērtība komandas pieejai, lai novērtētu manuālās smagumu celšanas uzdevumus, tostarp pareizas satveršanas svarīgumu? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus tam, ka nodrošina smagumu pareizu satveršanu manuālas smagumu celšanas darbību laikā. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli