Celiet un pārvietojiet smagumus, ievērojot drošību

Šajā Napo epizodē tiek runāts par to, cik svarīgi ir izmantot pareizas manuālas celšanas metodes. Šīs aktivitātes laikā dalībnieki tiek mudināti apspriest sliktas un labas smagumu celšanas metodes un citus saistītus aspektus, piemēram, pietiekamas informācijas un apmācību saņemšanu par to, kā droši pārvietot smagumus.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • To, cik svarīgi ir ievērot efektīvus kustību principus, ja nepieciešams celt un pārvietot smagumus (d, v, u)
 • Ja netiek ievēroti efektīvi kustību principi attiecībā uz smagumu celšanu un pārvietošanu, var attīstīties akūtas un hroniskas balsta un kustību aparāta slimības (BKAS). (d, v, u)
 • Apmācību par smagumu celšanu svarīgumu. (d, v, u)
 • To, cik svarīgi ir ziņot par agrīniem simptomiem. (d, v, u)
 • Kāpēc viņiem šīs zināšanas būtu jāpielieto gan darbā, gan ārpus tā. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību.  Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

Jautājumi, kas jāapsver

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai darbiniekiem esat snieguši pietiekamu informāciju un apmācību par smagumu drošu pārvietošanu? (v, u)
 • Vai esat guvuši nepieciešamo informāciju un izpratni par smagumu drošu pārvietošanu? (d)
 • Kā jūs varat mudināt darbiniekus ievērot riska novērtējuma rezultātus? (v, u)
 • Vai jūs esat snieguši atbalstu darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka viņi var veikt „nekavējošu” riska novērtēšanu gadījumā, ja mainās apstākļi? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat izskaidrot, kas ir „pareizais” veids, kā celt un pārvietot smagumus? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot, kāda ir pievienotā vērtība komandas pieejai, lai nodrošinātu smagumu drošu celšanu? (d, v, u)
Novērtējums

Dalībnieki var izskaidrot to, cik svarīgi ir ievērot efektīvus kustību principus, lai mazinātu risku, ko rada smagumu manuāla celšana, gan personīgā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)

Nepieciešamie materiāli
 • Flipchart and pens
 • Post-it stickers and pens
 • Go to video