Pārlekt uz galveno saturu

Sadaliet smagumus mazākās vienībās

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un apspriež Napo epizodi, kurā aplūkots, kā dažādas kravas īpašības var ietekmēt manuālas celšanas uzdevumu ietekmi uz organismu un kā var mainīt slodzi, lai darbu padarītu drošāku.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • To, cik svarīgi ir veltīt laiku, lai identificētu apdraudējumus, kas saistīti ar konkrētu smagumu manuālas celšanas uzdevumu. (d, v, u)
 • Kā kravas svars, izmērs, forma un stāvoklis var ietekmēt smagumu manuālas celšanas izraisītu ietekmi uz darbinieka organismu. (d, v, u)
 • Kā ierosināt darba prakses uzlabojumus, lai izvairītos no kakla, plaukstas pamatnes locītavas, plecu un muguras sāpēm. (d, v, u)
 • Kāpēc viņiem šīs zināšanas būtu jāpielieto attiecībā uz visiem celšanas un pārvietošanas uzdevumiem gan darbā, gan ārpus tā. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību. Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, šim nolūkam izmantojot uzvedinošus jautājumus no šādām iespējām:

Jautājumi, kas jāapsver

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai atpazīstat šā veida uzdevumu savā darba vidē? (d)
 • Ka jūs paustu bažas un ierosinātu uzlabojumus saistībā ar šo uzdevumu, lai samazinātu BKAS riskus? (d)
 • Kā jūs iedrošināt darbiniekus paust bažas un ierosināt uzlabojumus attiecībā uz manuāliem smagumu celšanas darbiem? (v, u)
 • Vai jūs varat ietekmēt piegādātājus, lai tie nodrošinātu materiālus, uz kuru iepakojuma ir skaidri norādīts svars un smaguma centra atrašanās vieta? (v, u)
 • Vai jūs varat ietekmēt to, kā materiāli tiek piegādāti un glabāti lietošanas vietā, lai mazinātu BKAS risku? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat izskaidrot, kāpēc ir svarīgi veltīt laiku, lai identificētu ar manuālas celšanas darbībām saistītus apdraudējumus? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot, kāda ir pievienotā vērtība komandas pieejai, lai novērtētu manuālas celšanas darbības un izvēlētos kontroles pasākumus? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus no smagumu manuālas celšanas novērtēšanas un kontrolēšanas gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli