You are here

Lesmaterialen voor leerkrachten

Portrait of Napo

EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, heeft samen met het Napo Consortium een reeks lespakketten ontwikkeld overgezondheid en veiligheid op het werk (OSH). Deze pakketten helpen leerkrachten veiligheids- en gezondheidsthema's bij basisschoolleerlingen te introduceren op een manier die educatief is, maar ook leuk en fantasievol. Er wordt gebruikgemaakt van Napo-filmpjes en creatieve activiteiten.

In elk lespakket worden de belangrijkste boodschappen en leerdoelen geschetst. Leerkrachten krijgen gedetailleerd uitgewerkte ideeën voor activiteiten, evenals de benodigde materialen. Ook bevat elk pakket een voorbeeldles die de lengte heeft van een standaardles van veertig minuten.

De reeks bevat lesplannen om kinderen tussen zeven en elf het belang van veiligheid en gezondheid bij te brengen. De informatieve lespakketten bevatten volledige instructies, ideeën voor activiteiten en bijbehorende materialen (te downloaden). Hiermee bieden ze leerkrachten steun en begeleiding bij het integreren van OSH-boodschappen in het bestaande programma. Het zijn flexibele lessen, die zo zijn ontworpen dat ze aansluiten op en kunnen bijdragen aan bestaande schoolvakken, zoals:

  • Persoonlijke verzorging en maatschappijleer
  • Natuur en techniek
  • Verkeersveiligheid
  • Taal
  • Kunst en cultuur

Lessen

Leeftijdsdoelgroepnegen en elf jaar
Napo in hazard's hunter

De volgende OSH-onderwijspakketten zijn bestemd voor kinderen tussen negen en elf jaar. Op negenjarige leeftijd bereiken kinderen een belangrijke fase van hun ontwikkeling. Ze kunnen dan in groepjes gaan samenwerken aan projecten, zelfstandig gaan werken aan projecten die uit meerdere stappen bestaan en kennismaken met eenvoudig wetenschappelijk denken en wetenschappelijke feiten. Het lespakket geeft hun een cultuur van risicopreventie mee en leert hun de basiskennis en -vaardigheden waardoor zij in de toekomst hun veiligheid kunnen beschermen.

Leeftijdsdoelgroepzeven en negen jaar
Napo in be body wise

De volgende OSH-onderwijspakketten zijn ontwikkeld voor kinderen tussen zeven en negen jaar. Op die leeftijd beginnen kinderen hun vermogen voor abstract denken en redeneren te ontwikkelen. Ook gaan ze, naast leren door observeren, leren via taal en logica. Om een solide basis te leggen voor veilige en gezonde gewoonten is het essentieel dat zij op deze leeftijd vertrouwd worden gemaakt met veiligheid en gezondheid.