Skip to main content

Historien om Napo

Opprinnelsen

Ideen til Napo ble først unnfanget av en liten gruppe fagfolk innen HMS-kommunikasjon som så at det var et behov for høykvalitets informasjonsprodukter som kunne brukes på tvers av landegrensene og appellere til alle arbeidstakere, uavhengig av kultur, språk og praktiske behov. Filmene er ikke ment å skulle gi et fullstendig bilde av et emne, og de bør heller ikke betraktes som opplærings- eller undervisningsfilmer. Rollen til Napo og vennene hans er å vekke interesse for HMS gjennom sjarmerende figurer, artige historier og en munter og humoristisk tilnærming. "Sikkerhet med et smil" er Napos bidrag til sunnere, tryggere og bedre arbeidsplasser. Hver av filmene er medprodusert av en rekke europeiske institusjoner. Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao, Spania, har finansiert utviklingen av nettstedet.

Bakgrunn

Ideen om et eget filmkonsortium for Napo dukket opp i Det europeiske året for sikkerhet og helse 1992–93, i forbindelse med de europeiske filmfestivalene som Europakommisjonen organiserer.

Kommisjonen har støttet filmfestivalene ut fra en overbevisning om at det er mulig å finne de beste filmene og tilpasse dem slik at de kan brukes i hele EU. Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort. Mange filmer var laget av kommersielle produksjonsselskaper som ikke var villige til å fire på sine rettigheter. Kulturforskjeller innebar at bilder, scenarier og stilen generelt gjorde det vanskelig å tilpasse og overføre filmer på tvers av landegrensene.

Etter filmfestivalen i Strasbourg i 1995 møttes fire aktive kommunikasjonsspesialister fra Frankrike, Tyskland, Sverige og Storbritannia for å diskutere hvordan det ville være mulig å produsere en film som skulle kunne brukes i hele Europa. 

Napo-konsortiet har for tiden følgende medlemmer: AUVA (Østerrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-OSHA (Bilbao, Spania), INAIL (Italia), INRS (Frankrike) og TNO (Nederland).

Filmskaperne

Napo-filmene er skrevet og regissert av Eric Scandella for Via Storia.

3D-animasjonen er laget av Fabrice Barbey for Protozoaire.

Originalmusikken er komponert av Henri Muller.

Napo blir til

Gruppen utarbeidet et forslag, en spesifikasjon og en anbudsinnbydelse for å få produsert en video om sikkerhetsskilt, og hvert av medlemmene identifiserte to produksjonsselskaper fra sitt eget land som ble invitert til å sende inn et tilbud. Via Storia, et fransk selskap fra Strasbourg, vant anbudskonkurransen. Napo var født!

Den første videoen, De beste skiltene, ble presentert under filmfestivalen i Edinburgh i 1998 og har vunnet priser under verdenskongressen om arbeidsmiljø i Sao Paulo i 1999 og under nasjonale filmfestivaler i Frankrike og Tyskland.

In 2003, the European Agency for Safety and Health at Work in Bilbao expressed interest in a third video to support the European Week and its theme of Dangerous Substances. An agreement was reached with the Consortium to enable the Agency to supply master copies of the video to all member states, candidate and EFTA countries with clear provisions on non-exclusive use, rights and costs. This collaboration has continued.