Skip to main content

Napo - Sikkerhet med et smil

Bruk NAPO-filmer for å fremme sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Napo er helten i en serie animasjonsfilmer som en liten gruppe av europeiske organisasjoner har gått sammen om å lage, og som tar opp temaer knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen på en morsom og lærerik måte. Den sympatiske figuren symboliserer en arbeidstaker man finner i en hvilken som helst bransje eller sektor.

Undervisning med Napo

Med disse ressursene kan organisasjoner bruke Napo-filmer til å skape bevissthet rundt helse og sikkerhet blant egne medarbeidere…
Icon Napo for teachers
Ved hjelp av den populære karakteren Napo har EU-OSHA (Det europeiske arbeidsmiljøorganet) sammen med Napo-konsortiet utviklet en…

Ideen til Napo ble først unnfanget av en liten gruppe fagfolk innen HMS-kommunikasjon som så at det var et behov for høykvalitets informasjonsprodukter som kunne brukes på tvers av landegrensene og appellere til alle arbeidstakere, uavhengig av kultur, språk og