Informasjon om tilgjengelighet

Tilgangsnøkler

Tilgangsnøkler er en navigeringsenhet som lar deg navigere på dette nettstedet med tastaturet.

Utfyllende informasjon om tilgangsnøkler er tilgjengelig på Veiledninger om W3C-tilgjengelighet.

Tilgjengelige tilgangsnøkler

Dette nettstedet bruker en konfigurasjon som er veldig lik de fleste internasjonale anbefalingene om tilgangsnøkler. Disse er:

 • 0 - Home page
 • 1 - Films
 • 2 - Coming soon
 • 3 - Napo for teachers
 • 4 - Napo in the workplace
 • 5 - The Napo story
 • 6 - Napo and friends
 • 7 - Photo gallery
 • S - Skip to content
 • M - Site map
 • C - Contact us & faqs
 • R - Rights & Permissions
 • K - Access key details (this page)
 • N -Disclaimer
 • L - Change language
 • Q - Search textbox

Bruk av tilgangsnøkler i forskjellige nettlesere

 
Nettleser Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + tilgangstast, Enter Ikke aktuelt  
Chrome [Alt] + tilgangstast [Alt] + tilgangstast [Control] [Alt] + tilgangstast
Firefox [Alt][Shift] + tilgangstast [Alt][Shift] + tilgangstast [Control] [Alt] + tilgangstast
Safari [Alt] + tilgangstast Ikke aktuelt [Control] [Alt] + tilgangstast
Opera

Opera 15 eller nyere: [Alt] + tilgangstast

Opera 12.1 eller eldre: [Shift] [Esc] + tilgangstast