You are here

Informasjon om tilgjengelighet

Tilgangsnøkler

Tilgangsnøkler er en navigeringsenhet som lar deg navigere på dette nettstedet med tastaturet.

Utfyllende informasjon om tilgangsnøkler er tilgjengelig på Veiledninger om W3C-tilgjengelighet.

Tilgjengelige tilgangsnøkler

Dette nettstedet bruker en konfigurasjon som er veldig lik de fleste internasjonale anbefalingene om tilgangsnøkler. Disse er:

  • 1 - Startside
  • 3 - Nettstedskart
  • 4 - Søk
  • 5 - Juridisk informasjon og varsel om personvern
  • 7 - Opphavsrett
  • 8 - Bytt språk
  • 9 - Kontaktskjema
  • S - Gå videre til innhold
  • K - Detaljer om tilgangsnøkkel (denne siden)

Bruk av tilgangsnøkler i forskjellige nettlesere

Nettleser Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + tilgangstast, Enter Ikke aktuelt
Chrome [Alt] + tilgangstast [Alt] + tilgangstast [Control] [Alt] + tilgangstast
Firefox [Alt][Shift] + tilgangstast [Alt][Shift] + tilgangstast [Control] [Alt] + tilgangstast
Safari [Alt] + tilgangstast Ikke aktuelt [Control] [Alt] + tilgangstast
Opera

Opera 15 eller nyere: [Alt] + tilgangstast

Opera 12.1 eller eldre: [Shift] [Esc] + tilgangstast