You are here

Napo på arbeidsplassen

Napo på arbeidsplassen

Med disse ressursene kan organisasjoner bruke Napo-filmer til å skape bevissthet rundt helse og sikkerhet blant egne medarbeidere og leverandører. Organisasjoner kan bruke ressursene til å gi råd om helse og sikkerhet og skape diskusjon rundt dette. Ressursene kan også brukes i yrkesrettet opplæring.

Forstå muskel- og skjelettlidelser [14]

Riktig innstilling

Kontroller arbeidsstillingen

Aldring og HMS, Kontorarbeid, Muskel- og skjelettlidelser, Ergonomi

Et skritt i riktig retning

Hold deg i bevegelse i jobben

Forebygging, Aldring og HMS, Atferd, Sikkerhetskultur

Erfaringsutveksling

Del ferdigheter og erfaring

Aldring og HMS, Tunge bører, Tung last, Induksjon, HMS og unge mennesker

Moderne tider

Vurder risikoen ved repetitivt arbeid

Kostnader ved ulykker, Produksjon, Belastninger

Splitt og hersk

Del opp tunge laster

Tung last, Manuell håndtering

Radikal ergonomi

Meld tegn på muskel- og skjelettlidelser tidlig

Dataarbeid, Ergonomi

Pages