Skip to main content

Napo på arbeidsplassen

Med disse ressursene kan organisasjoner bruke Napo-filmer til å skape bevissthet rundt helse og sikkerhet blant egne medarbeidere og leverandører.  Organisasjoner kan bruke ressursene til å gi råd om helse og sikkerhet og skape diskusjon rundt dette. Ressursene kan også brukes i yrkesrettet opplæring.

Forstå muskel- og skjelettlidelser [14]

Positiv position V2.jpg

Kontroller arbeidsstillingen

Nøkkelord: Aldring og HMS, Kontorarbeid, Muskel- og skjelettlidelser, Ergonomi

A step in the right direction V2.jpg

Hold deg i bevegelse i jobben

Nøkkelord: Forebygging, Aldring og HMS, Atferd, Sikkerhetskultur

Shared experiences V2.jpg

Del ferdigheter og erfaring

Nøkkelord: Aldring og HMS, Tunge bører, Tung last, Induksjon, HMS og unge mennesker

napo-008-lighten-the-load-episode-002-modern-stressful-times.jpg

Vurder risikoen ved repetitivt arbeid

Nøkkelord: Kostnader ved ulykker, Produksjon, Belastninger

napo-008-lighten-the-load-episode-003-divide-and-rule.jpg

Del opp tunge laster

Nøkkelord: Tung last, Manuell håndtering

napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg

Meld tegn på muskel- og skjelettlidelser tidlig

Nøkkelord: Dataarbeid, Ergonomi