Skip to main content

Kontakt oss

Sjekk alltid Ofte stilte spørsmål under før du legger ut et spørsmål. Det kan hende spørsmålet er besvart tidligere. 

1. Er det tillatt å redigere eller endre filmene?

Nei. Filmene er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetene til å bruke Napo-filmene omfatter ikke noen form for redigering eller endring av filmene, bruk av filmene i andre filmproduksjoner eller multimedieprodukter, eller bruk av filmene i forbindelse med markedsføring eller reklame.

2. Er det tillatt å bruke enkeltscener fra Napo-filmene i PPT-presentasjoner?

Ja. Enkeltscener fra Napo-filmene kan også brukes i PowerPoint-presentasjoner og på intranettsider med tydelig henvisning til produsentene i form avet sluttbilde, som kan lastes ned her.

3. Er det tillatt å lage en lenke til Napo-nettstedet?

Ja. Napo-konsortiet tillater lenker til Napos hjemmeside www.napofilm.net, men tillater ikke at Napo-filmer legges ut på andre nettsteder.

4. Er det tillatt å bruke Napo eller bilder fra Napo-filmer som del av min kampanjes identitet?

Nei. Napo-figuren tillates bare brukt i direkte markedsføring av Napo-filmene. Det er ikke tillatt å bruke Napo eller bilder fra Napo-filmer i generell HMS-relatert reklame eller markedsføring.

5. Er det mulig å laste ned filmer fra Napo-nettstedet?

Ja. For å late ned fullstendige Napo-filmer eller utvalgte scener til PC-en, kan du gå til Napos nettsted (www.napofilm.net) og gå til filmen eller scenen du vil laste ned. Du kan enten klikke på «last ned»-knappen Last ned-ikon eller legge videoen til nedlastingssenteret ved å klikke «nedlastingssenter»-knappen Nedlastingssenter-ikon.

«Nedlastingssenter»-knappen legger de valgte videoene til en liste du kan åpne fra den øverste menylinjen på nettstedet. Herfra ser du en liste over alle utvalgte videoer, som du kan laste ned i én operasjon. Klikk «X»-knappen for å fjerne valgte videoer fra «nedlastingssenter»-listen.

Vær oppmerksom på at nedlastingsalternativet ikke er tilgjengelig for mobilversjonen.

6. Er det tillatt å laste opp Napo-filmer eller -scener til mitt eller min bedrifts nettsted?

Nei. Du kan lage en lenke til Napo-nettstedet (www.napofilm.net), men det er ikke tillatt å laste opp filmer.

7. Er det tillatt å bruke Napo-filmene på intranettet til min bedrift?

Ja. Du kan laste ned filmene og laste dem opp på et internt intranett-nettsted.

8. Er det tillatt å bruke Napo-filmer eller scener fra filmer i et e-læringsprogram?

Bare dersom e-læringen utelukkende er ment for intern bruk i bedriften eller organisasjonen er det tillatt å inkludere Napo-filmer eller scener fra filmen. Dersom e-læringsprogrammet er ment for ekstern bruk og inngår i en opplæringspakke for salg, er det ikke tillatt å inkludere Napo-filmer eller scener fra filmer.