You are here

Napo for lærere

Napo for teachers

Ved hjelp av den populære karakteren Napo har EU-OSHA (Det europeiske arbeidsmiljøorganet) sammen med Napo-konsortiet utviklet en serie med leksjoner om arbeidsmiljø for lærere, med sikte på å introdusere grunnskoleelever for emnene sikkerhet og helse på en lærerik, men likevel morsom og fantasifull måte ved hjelp av videoklipp med Napo.

Hver leksjon kretser rundt én enkelt Napo-film/scene, og skisserer læringsmålene samtidig som lærere har mulighet til ulike aktiviteter og får tilgang til nødvendige ressurser, sammen med noen ideer til hvordan de kan evaluere elevenes prestasjoner. Leksjonene er utviklet for å være fleksible, for å passe sammen med og styrke gjeldende pensumemner, og for å hjelpe lærere og elever underveis i timen.

Leksjoner [6]

Napo’s Best Signs for Safety – Danger/Prohibition signs

Napo’s Best Signs for Safety: Danger/Prohibition signs

Forebygging av ulykker, Sikkerhetsskilt

Napo’s Best Signs for Safety – Mandatory/Rescue signs

Napo’s Best Signs for Safety: Mandatory/Rescue signs

Forebygging av ulykker, Sikkerhetsskilt

Be Body Wise with Napo – Skin

Be Body Wise with Napo: Skin

Kjemikalier, Personlig verneutstyr (PVU), Hudbeskyttelse

Be Body Wise with Napo – Back

Be Body Wise with Napo: Back

Kjemikalier, Personlig verneutstyr (PVU), Hudbeskyttelse

Napo’s Hazard Hunter – Identification of risks and hazards

Napo’s Hazard Hunter: Identification of risks and hazards

Forebygging av ulykker, Risikovurdering

Napo’s Hazard Hunter – Intervention and prevention

Napo’s Hazard Hunter: Intervention and prevention

Forebygging av ulykker, Risikovurdering