Skip to main content

Rettigheter og tillatelser

Napo-filmene tilhører Via Storia, et produksjonsselskap basert i Strasbourg, Frankrike, og Napo-konsortiet, som finansierer og produserer filmene på vegne av en liten gruppe europeiske HMS-organisasjoner og bransjeorganisasjoner: AUVA (Østerrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), TNO (Nederland) og SUVA (Sveits). Dessuten har Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) en avtale med DGUV (på konsortiets vegne) om kopiering og distribusjon av Napo-filmene til de nasjonale kontaktpunktene i alle EU-medlemsstatene, søkerstatene og EFTA-statene.

Opphavsrett

Opphavsretten tilhører Via Storia.

Medlemsorganisasjonene i Napo-konsortiet har visse rettigheter som medprodusenter, herunder ikke-tidsbegrenset full rett til å bruke filmene på sitt arbeidsområde, og til å få mastertaper som de kan kopiere.

Rettigheter

Napo-filmene og enkeltscener i filmene kan fritt brukes for opplærings- og bevisstgjøringsformål uten forutgående tillatelse fra Napo-konsortiet.

Enkeltscener fra Napo-filmene kan også brukes i PowerPoint-presentasjoner og på intranettsider med tydelig henvisning til produsentene i form av et sluttbilde, som kan lastes ned her.

Disse rettighetene omfatter ikke:

  • redigering, revisjon eller bearbeiding av filmene

  • bruk av filmer eller scener fra filmene i andre film-/videoproduksjoner

  • bruk av filmer eller scener fra filmene i forbindelse med markedsføring, reklame eller anbefalinger

  • kopiering, distribusjon eller salg av kopier av filmene

  • publisering av Napo-filmer på internett

  • herunder filmer eller scener fra filmene i multimedieprodukter annet enn etter særlig tillatelse

Napo-konsortiet tillater lenker til Napos hjemmeside www.napofilm.net, men tillater ikke at Napo-filmer legges ut på andre nettsteder.

Karakteren Napo tillates bare brukt i direkte markedsføring av filmen. Det er ikke tillatt å bruke Napo eller bilder fra Napo-filmer i generell HMS-relatert reklame eller markedsføring.

Spørsmål og henvendelser

Alle andre spørsmål og henvendelser rettes til Napo-konsortiet. Kontakt oss på e-postadressen contact form.