You are here

Kontroller arbeidsstillingen

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Kontroller arbeidsstillingen

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på hvordan vi kan utvikle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser over tid på grunn av dårlige arbeidsstillinger, hvordan enkle tiltak kan treffes og redusere problemet før det er for sent.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required